Tjenester

Bedriftspartner har fleksible teknologiske løsninger som tilpasses den enkelte kundes behov.
Vi skreddersyr tjenester for våre kunder og tilbyr egen regnskaps- og økonomisjef som bidrar til effektiv regnskapsførsel og god økonomistyring. Kunden kan derfor konsentrere seg om egen kjernevirksomhet.

 • Selskapsetablering / avvikling
 • Løpende regnskapsførsel
 • Prosjekt / avdeligsregnskap
 • Betalingsformidling / remittering
 • Budsjettering / likviditetsstyring
 • Fakturering / innfordring og inkassoformidling
 • Lønn
 • Årsregnskap / skatte- og ligningsarbeid
 • Styrearbeid
 • Bedriftsutvikling
 • FRAM rådgiver

Vi har også spesialkompetanse innenfor primærnæring

 • Landbruksregnskap
 • Skogbruksregnskap
 • Bistand i forbindelse med eierskifte / overdragelser
 • Fangst- og lottoppgjør


Bedriftspartner er kundens diskusjonspartner og vektlegger gode rapporteringsrutiner.