Aktuelle frister

Nedenfor fremgår en enkel oversikt over noen aktuelle forfallsdatoer

Mva

 • 10. februar 6. termin
 • 10. april 1. termin
 • 10. juni 2. termin
 • 31. august 3. termin
 • 10. oktober 4. termin
 • 10. desember 5. termin
Årlig mva oppgave forfaller 10. mars

Terminoppgave for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

 • 15. januar 6. termin
 • 15. mars 1. termin
 • 15. mai 2. termin
 • 15. juli 3. termin
 • 15. september 4. termin
 • 15. november 5. termin

Betaling av forskuddsskatt for personlig skattyter

 • 15. mars 1. termin
 • 15. mai 2. termin
 • 15. september 3. termin
 • 15. november 4. termin

Aksjonærregisteroppgave

 • 2. februar, elektronisk

Selvangivelse og årsregnskap

 • 30. april Innsendelse av forhåndsutfylt selvangivelse for lønnsmottakere/pensjonister
 • 31. mai Innsendelse av selvangivelse for selskap, elektronisk
 • 31. mai Siste frist for innbetaling av tilleggsforskudd for å unngå renter
 • 31. august Siste frist for innsending av årsregnskap til Brønnøysund, elektronisk